12 kwietnia 2024 r.

Maturzyści naszej szkoły wraz z Wychowawcami, Katechetami i Dyrekcją pielgrzymowali na Jasną Górę, aby podziękować za czas nauki w szkole średniej oraz zawierzyć Panu Bogu czas egzaminów maturalnych i dalsze ważne życiowe wybory.