160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W dniu 20 stycznia 2023 odbył się marsz zorganizowany przez II LO im. M. Konopnickiej w Radomiu, upamiętniający 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w radomskiej katedrze. Potem nastąpił przemarsz przez park Kościuszki i ul. Żeromskiego do Kościoła Bernardynów gdzie delegacje złożyły kwiaty pod sarkofagiem Dionizego Czachowskiego. Następnym etapem był przemarsz ul. Żeromskiego i Malczewskiego pod mauzoleum Czachowskiego. Pod mauzoleum złożono wieńce i znicze. Ostatnim punktem uroczystości był przemarsz pod „Krzyż straceń” na ul. Warszawskiej. Delegacje złożyły kwiaty pod „Krzyżem Powstańców”. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych i parlamentu RP.