W naszym wirtualnym mieście zadbaliśmy również o środowisko naturalne:

– uczniowie oglądali oraz komentowali kampanie na rzecz ochrony środowiska

– w stworzonych podgrupach wybierali problem ekologiczny i tworzyli swoje własne kampanie w formie filmików video na temat wybranego zagadnienia

wszystkie kampanie obejrzeć można pod poniższym linkiem:
https://www.sutori.com/story/ecity-campaigns–DWxc2i7jxFfmMTQ2GpBM4a8x

– rozwiązywali również quiz sprawdzający ich świadomość ekologiczną

– tworzyli komiksy na temat ponownego wykorzystania różnych odpadów

Zbiór wszystkich komiksów dostępny jest na platformie slideshare:

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/kazNMon17uhPFZ

Ostatnie zadanie projektowe dotyczyło obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

– uczniowie uczestniczyli w dyskusji na temat niebezpieczeństw, które można spotkać w Internecie

 

– tworzyli plakaty, prezentacje, komiksy związane z bezpieczeństwem oraz zagrożeniami w Internecie

Na zakończenie pracy w projekcie uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami, dziękowali za współpracę oraz żegnali z partnerami