Koło biologiczne

W naszej szkole zaczęło działać Koło Biologiczne, które jest skierowane do uczniów klas biologiczno – chemicznych, zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji i zainteresowań biologią.
W ramach Koła uczniowie będą przygotowywać się do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz pogłębiać wiedzę biologiczną. Takie działanie ma  służyć ogólnemu rozwojowi ucznia, dać mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, co jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.
Koło biologiczne nawiązało współpracę i zostało objęte patronatem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, gdzie uczestnicy będą regularnie jeździć na zajęcia laboratoryjne oraz wykłady. W ramach zajęć Koła przewidziane są wyjazdy związane z poznawaniem przyrody oraz ciekawymi wydarzeniami, np. Noc Biologów. Przed nami również spotkania z ciekawymi ludźmi, naukowcami, lekarzami, którzy poprowadzą zajęcia dotyczące współczesnych zagadnień związanych z człowiekiem i otaczającą go przyrodą.
Opiekunem Koła w naszej szkole jest pani Ilona Kozubek.

Koło Biologiczne rozpoczęło działalność wycieczką do łódzkiego Orientarium, gdzie uczniowie poznawali różnorodność fauny ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt Azji.