Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odszedł nasz kolega, nauczyciel w naszej szkole,
Pan Marek Grych.
Łączymy się w żalu z rodziną i bliskimi.