Ankieta

Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje ogólnopolski, naukowy projekt badawczy pn. „Młodzi 2014 – plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych”. Celem badania jest pozyskanie informacji, które posłużą do zaplanowania właściwych działań w stosunku do młodych osób w ich odnalezieniu się na rynku pracy.
Badanie realizowane jest za pośrednictwem elektronicznego kwestionariusza ankiety, jest w pełni anonimowe, zarówno w odniesieniu do poszczególnych respondentów jak i szkół, do których obecnie uczęszczają uczniowie i nie zawiera pytań odnośnie aktualnej edukacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie.
Średni czas wypełnienia ankiety nie przekracza 5 minut

Link do ankiety: http://www.humlard.com/ankiety/index.php/336219/lang-pl

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i pomoc
Zespół PBS Humlard