Budżet Obywatelski 2015

UWAGA! Niedługo kończy się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2015.

W głosowaniu bierze udział nasz projekt remontu sali gimnastycznej, szatni i natrysków/sanitariatów.

Rewitalizacja sali gimnastycznej przy II L.O. im. M. Konopnickiej (50)

Dzięki realizacji projektu, możliwa będzie wymiana zużytej nawierzchni sali gimnastycznej (która może zagrażać bezpieczeństwu korzystających z Sali), modernizacja oświetlenia (obecne jest bardzo nieekonomiczne – prądożerne i bardzo drogie w naprawie), malowanie, wymiana drzwi i rozbudowa szatni i zaplecza oraz uruchomienie natrysków.

Prosimy o wsparcie! Projekt 50 (Obszar IV, punkt 5)

bo2015-karta

Głosować można przez Internet na stronie http://konsultacje.radom.pl

bo2015

Głosowanie trwa do 10 września 2014.

Fragmenty opisu projektu:

Istniejąca nawierzchnia sali gimnastycznej [..] uległa zużyciu i nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa korzystających z niej. […] Niezbędnym jest zlikwidowanie obecnej, starej nawierzchni i wykonanie nowej, nowoczesnej, spełniającej wszystkie normy oraz gwarantującej bezpieczeństwo i komfort ćwiczeń.

Celowe byłoby także zmodernizowanie oświetlenia sali, gdyż dotychczasowe jest wysoce nieekonomiczne […]. Nadmierny pobór mocy skutkuje wielokrotnymi awariami punktów świetlnych co podnosi koszt napraw i eksploatacji.

Wymiana starych zużytych drzwi oraz malowanie podniesie estetykę obiektu oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Umożliwi także szkole organizowanie zawodów, sparingów sportowych oraz zachęci środowisko lokalne do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

W naszej placówce […] brakuje zaplecza Sali gimnastycznej w postaci wygodnych i obszernych szatni wraz z zapleczem higienicznym. Istnieje potrzeba rozbudowy zaplecza i uruchomienia natrysków. Pozwoli to młodzieży aktywniej zaangażować się w zajęcia, da możliwość odświeżenia ciała po wysiłku.

Podobne sygnały płyną ze strony wynajmujących salę grup środowiskowych. Szkoła posiada bowiem doskonałą lokalizację i cieszy się dużym zainteresowaniem Pod kątem wynajmu. […]

Cały opis projektu wraz ze wstępnym kosztorysem znajduje się pod adresem http://konsultacje.radom.pl/page/8,projekty-zaakceptowane.html?id=301