Dofinansowanie dla niepełnosprawnych uczniów i studentów w 2015 roku

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że realizuje  w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Od dnia 1 września 2015 roku do dnia 10 października 2015 roku przyjmowane są wnioski w ramach Moduł II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288. Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).

Informacje o pilotażowym programie „Aktywny samorząd” dostępne są również na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl