Dyrekcja

dyrektor szkoły:

mgr Dariusz Żytnicki
telefon: (48)3641180 faks: (48)3641180
e-mail: dyrektor@2lo.radom.pl
przyjmuje: wtorek, czwartek, godz. 11:00-13:00 w gab. 1 (parter)

wicedyrektorzy szkoły:

mgr Grzegorz Stępień
e-mail: dyrektor@2lo.radom.pl
przyjmuje:
poniedziałek godz. 13:40 – 14:30
wtorek – godz. 13:40 – 14:30
środa godz. 12:00-13:30
w gab. 102 (I piętro)
 
mgr Edyta Szczepańska-Pałka
e-mail: dyrektor@2lo.radom.pl
przyjmuje:
poniedziałek godz. 14:00 – 15:30
środa, godz. 14:40 -16:15
czwartek godz. 13:00 – 14:30
w gab. 102 (I piętro)