Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest co roku w pierwszej połowie lutego w 45 krajach na świecie, w tym również w Polsce.

Na stałe został wprowadzony do kalendarza w 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej   i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK, odpowiedzialne   za realizację programu „Safer Internet” w Polsce.

W roku szkolnym 2020/2021 II LO zachęca uczniów do realizowania różnych ciekawych inicjatyw, projektów na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  „Bezpieczny Internet- jak w mądry sposób korzystać z sieci?”

Cele konkursu:

 • propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodzieży,
 • promowanie i zastosowanie różnych programów komputerowych,
 • uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z Internetem,
 • włączenie młodzieży naszej szkoły w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”,


Terminy

Prace należy przesyłać  do 8 lutego 2021 roku.

Forma pracy

 • Praca pt. „Bezpieczny Internet – jak w mądry sposób korzystać z sieci?” powinna być wykonana za pomocą dowolnego narzędzia ICT (na przykład: glogster, wordcloud, photocollage.com, makebeliefscomix, genially, itp.) w formie prezentacji, komiksu, plakatu, gry lub innej. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w ciekawy sposób zasad bezpiecznego korzystania i poruszania się w świecie wirtualnym. Plik z pracą należy podpisać swoim nazwiskiem, imieniem oraz klasą i przesłać na adres e -mail do organizatorów  k.wilkanowicz@2lo.radom.pl, e.bogdanska@2lo.radom.pl, a.szczerbinska@2lo.radom.pl

Uczestnik  może złożyć  maksymalnie 1 pracę. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Prace można wykonać indywidualnie lub  w parach.

 

Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują uhonorowanie laureatów najlepszych prac nagrodami rzeczowymi.

Uwagi.

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny , niezbędny do uczestnictwa w konkursie.
 • Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację na szkolnej stronie internetowej.
 • Informacje o wynikach konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Nadesłanie/złożenie  prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

Organizatorzy:

 koordynatorzy projektów eTwinning przy współpracy z nauczycielami informatyki