I konferencja Językowa dla Młodzieży

16.05.2023 młodzież z klas 2f i 3f uczestniczyła w Konferencji Językowej, która odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Prelegenci z Goethe Institut, UTH w Radomiu oraz Centrum Egzaminacyjnego Cambridge w interesujący sposób mówili o specyfice różnych języków i roli jaką nauka nauka języków obcych odgrywa w kształtowaniu postawy otwartości na świat i ludzi. Dodatkową atrakcją konkurs na znajomośc idiomów angielskich oraz występ młodych muzyków z ZSM w Radomiu.