Archiwum kategorii: Dla rodziców

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Procedury maturalne 2016

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, w tym przede wszystkim dotyczących:
  1. przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)
  2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE o harmonogramie);
  3. warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)
  4. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)
  5. opłat za egzamin maturalny (sekcja 20.); należy zwrócić uwagę rodziców na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym
  6. przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)
  7. możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).
 2. Do 30 września 2015 r. rodzice uczniów powinni zostać zapoznani z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 3. Rodzice uczniów powinni zostać poinformowani o tym, gdzie można znaleźć stosowne formularze (np. na stronie internetowej CKE i OKE, stronie internetowej szkoły).

Procedury maturalne 2016

Konta rodziców w E-Dzienniku (ZSZO)

Szanowni Rodzice,

Zostały Państwu założone konta w dzienniku elektronicznym (E-Dzienniku) na platformie Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie gminy Miasta Radomia (www.oswiatawradomiu.pl)

Pod TYM linkiem znajduje się instrukcja uzyskania dostępu do konta. 

UWAGA! Wiadomość o aktywacji może trafić do folderu wiadomości-śmieci (SPAM). Proszę dokładnie sprawdzić skrzynkę mailową!

W celu uzyskania dostępu do E-Dziennika przez Internet KONIECZNE jest podanie co najmniej, własnego, osobistego adresu email, takiego do którego nie ma i nie będzie miał dostępu uczeń.
Rodzic może podać swój PESEL, dzięki temu będzie mógł używać jednakowych danych logowania do E-Dzienników szkół w całym mieście.

Szkoła nie prowadzi wsparcia technicznego związanego z dostępem do systemu ze względu na brak możliwości weryfikacji dostarczenia wiadomości email do użytkowników. Wychowawcy nie znają również danych logowania ani rodziców ani uczniów. Mogą jedynie sprawdzić poprawność danych tj. email i PESEL.

W sprawach dostępu do E-Dziennika takich jak założenie konta, zmiana danych proszę kierować się OSOBIŚCIE do wychowawcy klasy.

W przypadku zapomnianego hasła  należy postępować dokładnie tak samo jak w instrukcji aktywacji konta.

Pełny dostęp do E-Dziennika jest bezpłatny dla rodziców.

Wywiadówki 4.09.2014

W dniu 4.09.2014 (czwartek) zapraszamy rodziców uczniów na spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu:

 • klasy I o godz. 17.00
 • klasa IA o godz. 16.45
 • klasy II o godz. 18.00
 • klasy III o godz. 18.00

Z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę miejsc parkingowych przy szkole oraz przy blokach, bardzo prosimy w miarę możliwości o parkowanie w najbliższej okolicy, np. : przy pawilonach na ul. Chrobrego, przy Galerii Słonecznej.

—— AKTUALIZACJA: 3.09.2014 18:53

UWAGA! Prosimy rodziców o przygotowanie swoich numerów PESEL oraz osobistych, własnych adresów mailowych (takich, do których nie mają dostępu uczniowie) w celu zebrania danych do założenia kont w E-Dzienniku Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w Radomiu.

PRZYDZIAŁ SAL NA WYWIADÓWKI

Godz. 16.45  
1a – s. 23 – p. Lidia Grelak – Choraczyńska

Godz. 17.00
1b – s. 114 – p. Marek Miękus
1c – s. 201 – p. Wiesława Karbarz
1d – s. 15 – p. Małgorzata Kwaśnik
1e – s. 10 – p. Beata Szylko
1f – s. 6 – p. Sylwia Okomska-Kaca

Godz. 18.00
2a – s. 106 – p. Monika Kwaśnik-Siczek
2b – s. 105 – p. Justyna Boryczka
2c – s. 107 – p. Anna Wojcieszek
2d – s. 201 – p. Małgorzata Raczyńska
2e – s. 108 – p. Agata Łuczyszyn
2f – s. 23 – p. Zofia Kolenda

3a – s. 6 – p. Izabela Turek
3b – s. 16 – p. Agnieszka Zając
3c – s. 103 – p. Beata Olchowa
3d – s. 10 – p. Maria Chałubińska-Szafraniec
3e – s. 114 p. Justyna Petrzak
3f – s. 204 – p. Elżbieta Grodzicka