Konkurs czytelniczy

plakat

  1. Konkurs będzie obejmował test składający się z pytań zamkniętych i otwartych na podstawie przeczytanych lektur:
  • do etapu szkolnego „Frankenstein” Marry Shelley
  • do finału konkursu „Frankenstein” Marry Shelley oraz „The Picture of   Dorian Gray” Oscara Wilde’a

Literatura konkursowa dostępna jest formie e-booka na stronie internetowej www.booksshouldbefree.com oraz w bibliotece szkolnej.

REGULAMIN KONKURSU