Konta rodziców w E-Dzienniku (ZSZO)

Szanowni Rodzice,

Zostały Państwu założone konta w dzienniku elektronicznym (E-Dzienniku) na platformie Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie gminy Miasta Radomia (www.oswiatawradomiu.pl)

Pod TYM linkiem znajduje się instrukcja uzyskania dostępu do konta. 

UWAGA! Wiadomość o aktywacji może trafić do folderu wiadomości-śmieci (SPAM). Proszę dokładnie sprawdzić skrzynkę mailową!

W celu uzyskania dostępu do E-Dziennika przez Internet KONIECZNE jest podanie co najmniej, własnego, osobistego adresu email, takiego do którego nie ma i nie będzie miał dostępu uczeń.
Rodzic może podać swój PESEL, dzięki temu będzie mógł używać jednakowych danych logowania do E-Dzienników szkół w całym mieście.

Szkoła nie prowadzi wsparcia technicznego związanego z dostępem do systemu ze względu na brak możliwości weryfikacji dostarczenia wiadomości email do użytkowników. Wychowawcy nie znają również danych logowania ani rodziców ani uczniów. Mogą jedynie sprawdzić poprawność danych tj. email i PESEL.

W sprawach dostępu do E-Dziennika takich jak założenie konta, zmiana danych proszę kierować się OSOBIŚCIE do wychowawcy klasy.

W przypadku zapomnianego hasła  należy postępować dokładnie tak samo jak w instrukcji aktywacji konta.

Pełny dostęp do E-Dziennika jest bezpłatny dla rodziców.