KRZYŻ POWSTAŃCZY 1863-1933 – Społeczny Komitet Renowacji Krzyża

https://www.facebook.com/IILOradom/videos/1291803340876614/

Od ponad 100 lat jest to miejsce upamiętnienia martyrologi  bohaterów powstania styczniowego (1863-1864). Plac krzyża i obszar sąsiadujący, na którym stoją budynki II LO im. M.Konopnickiej, znajdował się poza ówczesnymi granicami miasta. Na teren za potokiem, przylegający do koszar pułku mohylewskiego, w których więziono i sądzono schwytanych powstańców, wyprowadzano rozstrzeliwano a następnie grzebano skazańców. Ustalono nazwiska 29 bohaterów tych wydarzeń, wśród sławnego dowódcę powstańców płk Zygmunta Chmieleńskiego. Zaborca nie pozwalał ich upamiętnić dlatego, dopiero po jego odejściu z Radomia, podczas trwania I wojny światowe, 6 lutego 1916 roku uczestnicy obchodów 53 rocznicy powstania styczniowego postawili w tym miejscu drewniany krzyż.  Natomiast podczas obchodów 70 rocznicy w 1933 roku, władze i młodzież Radomia ufundowali żelazny krzyż zachowany do obecnych czasów. W 151 rocznicę powstania w  młodzież radomskich szkół ufundowała pamiątkowa tablicę z nazwiskami straconych.

W 2016 roku przy II Liceum Ogólnokształcącym powstał Społeczny Komitet dla Odnowienia Krzyża, który ogłasza społeczną zbiórkę funduszy na renowację pomnika i prosi o wpłaty.

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu

46 9115 0002 0120 0120 1176 0001