Matura 2020

Dyrekcja szkoły prosi uczniów, którzy nie zdali egzaminu poprawkowego o deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego 8. 09.2020 w ciągu trzech dni. Załącznik do pobrania znajduje się w sekretariacie.