Młodzi głosują

Młodzieżowe wybory odbyły się w naszej szkole 9. X. 2019 w ramach projektu „Młodzi Głosują”. Uczniowie klasy 3a, 3e oraz 3f wraz z Panią Profesor Eweliną Urbańską-Stanios zrealizowali projekt, który polegał na umożliwieniu młodym ludziom udziału w wyborach i oddaniu głosu na konkretne komitety wyborcze. Poprzez udział w projekcie uczniowie uzyskali informacje na temat procedur demokratycznych i działali na rzecz poprawy frekwencji wyborczej, która w naszej szkole wyniosła 61,7%.