Nasi w Norwegii

Projekt „Rozwój dobrych praktyk w nauczaniu oraz przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu w szkole średniej” korzysta z dofinansowania o wartości 7373,75 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu „Rozwój dobrych praktyk w nauczaniu oraz przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu w szkole średniej” jest poprawa metod nauczania w celu wzbudzenia zainteresowania uczniów podczas zajęć oraz zredukowania potrzeby nauczania indywidualnego.   

Od 01.09.2021r. do 28.02.2022r. nasza szkoła realizuje projekt Projekt „Rozwój dobrych praktyk w nauczaniu oraz przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu w szkole średniej” w ramach którego w październiku kadra odbyła wizytę studyjną w Norwegii.