Nasz uczeń w Radiu Plus

W najbliższy poniedziałek, 12 grudnia, będzie w Radiu Plus audycja z udziałem naszego ucznia Mikhaila Harkavets z klasy 3d.
Mikhailo będzie opowiadać o swoim projekcie z biologii, który robił dla NASA. Projekt został zaakceptowany w Ameryce jeszcze w zeszłym roku. Niestety wojna zmusiła go do przerwania pracy nad nim. Wrócił do niego już jako uczeń naszej szkoły. Projekt dotyczy zachowania się materiałów stomatologicznych w warunkach nieważkości. Obecnie próbki przez niego wykonane znajdują się na Stacji Orbitalnej. Nie ma w Polsce drugiego ucznia, który robiłby taki projekt. Opiekunem Mikhailo w naszej szkole jest Pani Ilona Kozubek.