Obchody 156 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Dnia 22 stycznia 2019 odbyły się uroczystości z okazji 156 rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystości rozpoczęły się w radomskiej Katedrze. Potem nastąpił przemarsz ul. Żeromskiego i Malczewskiego pod Mauzoleum Dionizego Czachowskiego. Po złożeniu wiązanek i zniczy pochód przeszedł pod Krzyż Straceń Powstańców na ul. Warszawskiej. Tam zostały złożone wieńce i znicze oraz po krótkiej części artystycznej wykonanej przez uczniów naszej szkoły i po odnowieniu ślubowania powstańców, na zakończenie odśpiewano hymn narodowy.