Ośmiu Wspaniałych

Julia Kuśnierska, uczennica klasy 2a naszej szkoły, wolontariuszka, została laureatem Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych.
Julia od 3 lat systematycznie pomaga osobom niepełnosprawnym. Wraz z Pauliną Stąporek (uczennicą kl. 2b) odwiedza Zawodową Specjalistyczną Rodzinę Zastępczą, której pomaga w opiece nad dziećmi i porządkach domowych.
Oprócz wolontariatu systematycznego uczennica chętnie angażuje się w liczne akcje na terenie szkoły: m.in.: promocja wolontariatu, zbiórki na rzecz podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu oraz żywności dla podopiecznych Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” oraz poza szkołą. Aktualnie bierze udział w projekcie Innowacyjnym – „Zależność nie znaczy bierność”. Dwukrotnie pomagała podczas „Ferii z Arką”, chętnie bierze udział w wielorakich akcjach organizowanych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży Arka.
Ponadto, Julia na co dzień wykazuje się postawami godnymi naśladowania. Nigdy nie odmawia pomocy żadnemu nauczycielowi ani uczniowi naszej szkoły Mimo licznych działań związanych z pomaganiem innym Julia nie zaniedbuje nauki.