Poczytajmy

W naszej szkole działa klub „PoczytajMY”.

W każdy piątek uczniowie z klas pierwszych czytają bajki i wiersze maluchom z przedszkola nr 15 . Na zdjęciu uczniowie z klasy 1e.
Klubem opiekuje się Pani Ewelina Urbańska-Stanios.

Response code is 404