Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE

dla uczniów klasy Id
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Radomiu

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Przedszkola Publicznego Nr 15 w Radomiu
pragnie wyrazić wdzięczność
za okazaną życzliwość i zaangażowanie w pracę na rzecz
przedszkola. Przedstawienie bajki pt. „Kot w butach” w wykonaniu
licealistów zostało przyjęte przez dzieci z wielką radością i przyczyniło się do uatrakcyjnienia obchodów Dnia Dziecka w przedszkolu.

Szczególną wdzięczność za przygotowanie przedsięwzięcia kierujemy
do p. Eweliny Urbańskiej-Stanios

Dziękując za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów
i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń:

Dzieci, Grono Pedagogiczne i Dyrekcja
Przedszkola publicznego Nr 15 w Radomiu

Response code is 404