Profile klas 2024/2025

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą
na terenie Gminy Miasta Radomia

klasa Ilość miejsc Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane
A 32 geografia,
wos,
j.angielski
j.angielski kontynuacja
5/5/4/4 

j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
j.polski,
matematyka,

j.angielski,
geografia
B 32 matematyka,
fizyka,
informatyka
j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
j.polski,
matematyka,
fizyka,
informatyka
C 32 biologia,
chemia,
j.angielski
j.angielski kontynuacja
5/4/5/4
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
j.polski
matematyka
biologia
chemia
D 32 biologia,
chemia,
matematyka
j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
j.polski
matematyka
biologia
chemia
E 32 historia,
wos,
j.polski
j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.francuski od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
j.polski
matematyka
historia,
wos

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025