Profile klas 2021/2022

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Informacje Ministra Edukacji i Nauki na temat harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą
na terenie Gminy Miasta Radomia
vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

klasa Ilość miejsc Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane
A 32 geografia,
wos,
j.angielski
j.angielski kontynuacja
5/5/4/4 

j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
j.polski,
matematyka,

j.angielski,
geografia
B 32 matematyka, fizyka, informatyka j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
j.polski,
matematyka,
fizyka,
informatyka
C 32 biologia, chemia,
j.angielski
j.angielski kontynuacja
5/4/5/4
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
j.polski
matematyka
biologia
chemia
D 32 biologia,
chemia,
matematyka
j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
j.polski
matematyka
biologia
chemia
E 32 j.polski,
historia,
wos
j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.francuski od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
j.polski
matematyka
historia,
wos
F 32 informatyka,
j.angielski,
j.niemiecki
j.angielski kontynuacja
5/5/5/4
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
3/3/5/4 
j.polski,
matematyka,
informatyka,
j.angielski
G 32 Uniwersalna
j.polski
matematyka
historia
wos
filozofia
geografia
j.angielski
kontynuacja
3/4/4/4
j.francuski
od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
j.polski
matematyka
historia
geografia