Rada Rodziców

Rada Rodziców zajmuje się potrzebami uczniów i szkoły.
W jej skład wchodzi 17 członków.

Numer konta bankowego do wpłat na Radę Rodziców
12 12405703 1111000048970976

Regulamin Rady Rodziców

Kontakt
Dyżur jednego członka Rady Rodziców w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 11:00 – 12:00 w kantorku na pierwszym piętrze sala nr 110 (dawny radiowęzeł)

Prezydium Rady Rodziców II LO w roku szkolnym 2016/2017

Imię i nazwisko Funkcja klasa
Aneta Kozłowska przewodnicząca
Agnieszka Langa zastępca
Wioletta Langa sekretarz

Komisja rewizyjna:

Imię i nazwisko Funkcja klasa

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Imię i nazwisko klasa

 

Numer konta bankowego do wpłat na Radę Rodziców
12 12405703 1111000048970976