Regulamin naboru

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą
na terenie Gminy Miasta Radomia
vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne
oswiatawradomiu

Regulamin naboru w roku szkolnym 2021/2022:

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

  • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki „pierwszego wyboru”.
  • wysłać dokumenty poprzez elektroniczny system naboru z podpisem elektronicznym (Profil Zaufany)

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

ZARZĄDZENIE NR 8 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych
i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024