Rekrutacja 2021/2022

Od 17 maja rozpoczyna się składanie dokumentów rekrutacyjnych. Prosimy wrzucać wnioski do urny, która znajduje się w korytarzu na wprost wejścia do szkoły.

Informacje pomocne przy zakładaniu konta: NSPP-KANDYDAT_konto zakładane samodzielnie_21_05_00.pdf (PDF)

 

klasa Ilość miejsc Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane
A 32 geografia,
wos,
j.angielski
j.angielski kontynuacja
5/5/4/4 
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
geografia,
j.polski,
j.angielski,
matematyka
B 32 matematyka, fizyka, informatyka j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
j.polski,
matematyka,
fizyka,
informatyka
C 32 biologia, chemia,
j.angielski
j.angielski kontynuacja
5/4/5/4
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
j.polski
matematyka
biologia
chemia

D 32 biologia,
chemia,
matematyka
j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
j.polski
matematyka
biologia
chemia
E 32 j.polski,
historia,
wos
j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.francuski od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
j.polski
matematyka
historia,
wos
F 32 informatyka,
j.angielski,
j.niemiecki
j.angielski kontynuacja
5/5/5/4
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
3/3/5/4 
j.polski,
matematyka,
informatyka,
j.angielski
G 32 Uniwersalna
j.polski
matematyka
historia
wos
filozofia
geografia
j.angielski
kontynuacja
3/4/4/4
j.francuski od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
j.polski,
matematyka,
geografia,
historia