Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny zaczynamy o godz. 9:00 Mszą Świętą. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego godz. 10:15 na sali gimnastycznej. Potem w salach spotkanie z wychowawcami klas. 

1A – p. A. Zając                                                – sala -16
1B – p. P. Stodulski                                          – sala -207
1C – p. J. Petrzak                                              – sala- 106
1D – p. K. Szarpak                                            – sala gimnastyczna
1E – p. K. Wilkanowicz                                     – sala 105
1F – p. A. Majkusiak                                         – sala gimnastyczna
2A – p. Izabela Zagrodnik                                – sala -203
2B – p. Magdalena Gawor                                – sala -109
2C – p. Izabela Turek                                        – sala -23
2D – p. Ewa Korzysta                                        – sala – 201
2E – p. Anna Szczerbińska                                – sala – 12
2F – p. Renata Wołos                                        – sala -13
2G – p. Paweł Marzec                                        – sala – 6
3A – p. Aneta Zielińska                                      – sala – 204
3B – p. Izabela Augustyniak                              – sala – 108
3C – p. Beata Drążyk-Ołtarzewska                    – sala – 103
3D – p. A. Miturska                                           – sala – 115
3E – p. Zbigniew Sompolski                              – sala -10
3F – p. Anna Kornak                                          – sala -114
4A – p. Justyna Staluszka                                   – sala – 15
4B – p. Joanna Karpińska                                   – sala -107
4C – p. Anna Bednarczyk                                   – sala -14
4D – p. Sylwia Łygan                                          – sala –206
4E – p. Andrzej Wójcik                                       – sala gimnastyczna
4F – p. Lidia Grelak-Choraczyńska                     – sala -9