Stypendia i zasiłki szkolne

Aktualne informacje o procedurze przyznawania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego przez Gminę Miasto Radom znajdują się na stronach BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Załatw sprawę >Stypendia > Pomoc materialna dla uczniów.

Wnioski o stypendia szkolne w roku szkolnym 2014/2015 należy składać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie
do 15 września 2014