Twórcy i prywatność

administrator serwisu:

e-mail: administrator@2lo.radom.pl
Jeśli zauważyłeś/aś jakieś błędy na stronie bądź w jej treści, lub masz ciekawe materiały, które można zamieścić w serwisie (np. zdjęcia do galerii) pisz!
Uwaga! Wszelkie oferty reklamowe oraz komunikaty dla szkoły proszę kierować pod adresem Sekretariatu Szkoły.

serwisem administrują:

mgr Michał Michalec

mgr Piotr Stodulski

Nota prawna:

Wszystkie materiały zgromadzone w Serwisie (i Serwisach pokrewnych)  stanowią własność lub są licencjonowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu, ul. Kusocińskiego 8, 26-600 Radom. Ponowne wykorzystanie, przetwarzanie, zmienianie, tworzenie utworów zależnych, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie udostępnionych materiałów, utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową jest zabronione (© All Rights Reserved) z wyłączeniem pisemnej zgody właściciela materiałów, w którego imieniu działa Dyrektor Szkoły.

Część materiałów w Serwisie (i Serwisach zależnych) podlega ochronie na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i jako takie nie podlega dalszemu licencjonowaniu. Właścicielem zbioru danych i administratorem jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu, ul. Kusocińskiego 8, 26-600 Radom, który posiada wszelkie niezbędne zgody do publikacji tych danych. Niedozwolone jest przetwarzanie danych osobowych prezentowanych w Serwisie (i Serwisach zależnych) w żaden sposób przez stronę trzecią.

Strona wykorzystuje pliki cookie (w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) wyłącznie do celów statystycznych. Zbierane dane mają charakter anonimowy.

Serwer na jakim znajduje się strona zbiera informacje takie jak: adres IP, data i godzina wejścia, wyjścia, odsłonięcia witryny, czas spędzony na stronie, kliknięcia w linki, pobrane pliki. Dane te są przechowywane przez administratora serwera i są niedostępne dla administratora Serwisu. Serwer należy do firmy home.pl (home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242). Dane poddane anonimizacji są udostępniane administratorowi serwisu w formie statystyk odwiedzin.