Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W dniach 12-16 września 2022 roku społeczność naszej szkoły włączyła się w realizację akcji: Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych. Celem tego przedsięwzięcia było propagowanie wczesnej profilaktyki i kształtowanie właściwych zachowań zdrowotnych.

W ramach akcji zorganizowaliśmy:

  1. Zajęcia z profilaktyki chorób zakaźnych na godzinie wychowawczej w każdej klasie licealnej
  2. Sesję plakatową, którą przygotowały klasy pierwsze, drugie i trzecie liceum. Efekty zmagań plastycznych można oglądać na korytarzu pierwszego piętra szkoły
  3. Spotkanie z seniorami z Dziennego Domu Senior + na ul. Rwańskiej w Radomiu, gdzie uczennice klasy 3c przekazały informacje o chorobach zakaźnych tj. grypa, COVID 19 oraz sposobach ochrony przed nimi
  4. Rozdawanie ulotek w czasie godzin wychowania fizycznego mieszkańcom osiedla, w ramach zachęcenia ich do działań profilaktycznych