Udział pani Elżbiety Grodzickiej, nauczycielki języka angielskiego, w międzynarodowym projekcie

W dniach od 20 października do 2 listopada 2013 roku pani Elżbieta Grodzicka (nauczyciel języka angielskiego i wychowawca klasy 2f) uczestniczyła w projekcie: Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinasowanie zostało przyznane na uczestnictwo w kursie Methodology in Practice for Teachers of English w Richard Language College, Bournemouth, Wielka Brytania.

W trakcie kursu pani Elżbieta Grodzicka doskonaliła swoje umiejętności językowe i metodyczne uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów z Wielkiej Brytanii. Pobyt na kursie był także doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy o kulturze, geografii, historii, życiu codziennym Wielkiej Brytanii i jej mieszkańców.

Klasa 2f aktywnie brała udział w pracach przygotowawczych do projektu. Uczniowie wykonali bardzo ciekawe ulotki promujące nasze miasto, region i szkołę, które zostały przekazane kadrze i uczestnikom kursów w Richard Language College w Bournemouth. Dzięki zaangażowaniu w projekt uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe oraz przekonali się jak ciekawym krajem jest Wielka Brytania przygotowując prezentacje multimedialne o wybranym regionie tego kraju.