UMCS w Konopnickiej

W dniu 30 listopada odwiedzili naszą szkołę goście z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Spotkanie odbyło się w ramach partnerstwa naszej szkoły z uczelnią wyższą. Wszyscy maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertą studiów wyższych na wszystkich wydziałach uczelni oraz formami pomocy dla studentów.