Wizyta w „Medyku”

Uczniowie z klasy 2b, 2c, 2f w dniu 5 grudnia uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowia w ramach programu „Zdrowe piersi są OK”. Zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Radomiu ( dawny „ Medyk”) i były prowadzone przez nauczycieli ze szkoły. Uczniowie zgłębiali wiedzę na temat na temat dbania o piersi, ich budowy, uczyli się samobadania piersi. Dowiadywali się jak zapobiegać chorobom onkologicznym.

Po zajęciach zostali zapoznani przez doradcę zawodowego z ofertą edukacyjną szkoły, możliwościami i warunkami zdobywania wiedzy i kwalifikacji zawodowych na kierunkach  nauczanych w centrum, możliwościami zatrudnienia po ich ukończeniu. Poznali pracownie i historię szkoły.