Wolne miejsca w I klasach

Informujemy, że w II LO dysponuje wolnymi miejscami w klasach: 

klasa B mat-fiz-inf : 3 miejsca

klasa C biol-chem-ang : 1 miejsce

Podania o przyjęcie prosimy składać w sekretariacie szkoły.