Wolontariat

Klub Młodzieżowego Wolontariatu
przy II LO im. M. Konopnickiej w Radomiu
 

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariuszem może być każdy, kto chce dzielić się swoim wolnym czasem, zdolnościami i optymizmem służąc pomocą innym ludziom.

Obok nas żyje wielu potrzebujących, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych, uczniów mających trudności w nauce.

Nasz Szkolny Klub Wolontariatu skupia młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby takich ludzi.

Spotykamy się w każdą środę na długiej przerwie w sali nr 23.
Opiekunowie Klubu: E.Bogdańska, J. Petrzak, M. Bełczyk