Wyniki matur

30.06.2015 – godz. 12:00 wydawanie świadectw i aneksów dla maturzystów 2015.

Wpis przeniesiony do archiwum 1.07.2015