XV Konferencja Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

10 marca 2018 w naszej szkole odbyła się XV Konferencja Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki przy współpracy z RODON-em pod hasłem: „Matematyka jest z nami”. Prawie 100 nauczycieli radomskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczyło w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wybitnych nauczycieli i doradców metodycznych.