Zajęcia otwarte na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Radomskiego

W dniu 5 grudnia 2023 r. na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego odbyły się zajęcia otwarte w ramach zajęć praktycznych Dydaktyki języka angielskiego dla uczniów naszej szkoły. Anglojęzyczne warsztaty metodyczne przybliżające tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii promowała dr Agata Buda, Prodziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego. Wszyscy przybyli goście zostali powitani przez studentów pierwszego stopnia kierunku nauczycielskiego oraz zachęceni do aktywnego
i owocnego udziału w poszczególnych etapach spotkania przewidzianych w programie.
W zajęciach otwartych, zatytułowanych: British Christmas symbols – hands-on-activities: Christmas decorations, uczestniczyli licealiści o rozszerzonym profilu języka angielskiego z klasy 3c oraz 2f, pod opieką pani Iwony Gryz. Podczas warsztatów metodycznych zostały wykonane dekoracje świąteczne pomocne w przybliżeniu uczniom ciekawych tradycji bożonarodzeniowych wybranych krajów anglojęzycznych.