Zajęcia otwarte

W dniu 2 grudnia 2022 r. na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbyły się zajęcia otwarte w ramach zajęć praktycznych Dydaktyki języka angielskiego dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Spotkanie zorganizowane zostało przez dr Iwonę Gryz (Zakład Anglistyki, Katedra Neofilologii, UTH Radom).

Anglojęzyczne warsztaty metodyczne przybliżające tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii promowała dr Agata Buda, Prodziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego. Wszyscy przybyli goście zostali powitani przez studentów pierwszego stopnia kierunku nauczycielskiego oraz zachęceni
do aktywnego i owocnego udziału w poszczególnych etapach spotkania przewidzianych
w programie.

W zajęciach otwartych, zatytułowanych: „Christmas in Great Britain presented via Multisensory Teaching Method”, uczestniczyli licealiści z klasy 1f o rozszerzonym profilu języka angielskiego. Podczas warsztatów metodycznych wykorzystane zostały Word Cafe Method oraz Multisensory Teching Method, pomocne w przybliżeniu uczniom w ciekawy sposób wybranych tradycji bożonarodzeniowych Anglii, Szkocji, Północnej Irlandii oraz Walii.

Ponadto, uczniowie II LO w Radomiu zostali zapoznani ze strukturą uniwersytetu oraz aktywnie uczestniczyli w panelu dyskusyjnym z członkami Koła Anglistów, dotyczącym życia studentów Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego.

Wszyscy świetnie się bawili 🙂 🙂 🙂