Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 rozpocznie się mszą św. o godzinie 9:00 w kościele na ul. Miłej.
O godz. 10:00 – uroczystości na sali gimnastycznej.
Po uroczystościach spotkania z wychowawcami wg poniższego harmonogramu:

1A – p. A. Zając – sala – 16
1B – p. P. Stodulski – sala – 207
1C – p. J. Petrzak – sala – 106
1D – p. K. Szarpak – sala – 14
1E – p. K. Wilkanowicz – sala- 12
1F – p. A. Majkusiak(zastępstwo p.I. Kozubek) – sala – 13
2B – p. M. Gawor (zastępstwo p.A. Zamojć) – sala – 114
2C – p. I. Turek – sala – 23
2D – p. E. Korzysta – sala – 201
2F – p. R. Wołos – sala – 107
2G – p. P. Marzec – sala – 10
3A – p. A. Zielińska( zastępstwo p. J. Boryczka) – sala – 105
3B – p. I. Augustyniak – sala – 108
3C – p. B. Drążyk-Ołtarzewska – sala – 103
3D – p. A. Miturska – sala – 115
3E – p. Z. Sompolski(zastępstwo p.A. Gasek) – sala – 15
3F – p. P. Okruta – sala – 203