Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 21.06.2024 msza św. W kościele przy ul. Miłej godz. 9:00
10:00-spotkanie na sali gimnastycznej
11:00-spotkanie uczniów na godz. wychowawczej wg. poniższego rozkładu sal:

1A – p. S. Okomska-Kaca – sala – 6
1C – p. I. Kozubek – sala – 103
1D – p. S. Łygan – sala –204
1E – p. A. Bednarczyk – sala -14
1F – p. L. Grelak-Choraczyńska – sala – 9
1G – p. A. Kornak – sala – 108
2A – p. A. Zając – sala -16
2B – p. P. Stodulski – sala -207
2C – p. J. Petrzak – sala -106
2D – p. K. szarpak – sala – 13
2E – p. K. Wilkanowicz – sala- 12
2F – p. A. Majkusiak – sala- 107
3A – p. I. Zagrodnik – sala -15
3B – p. M. Gawor – sala -114
3C – p. I. Turek – sala -10
3D – p. E. Korzysta – sala – 201
3E – p. A. Szczerbińska – sala – 203
3F – p. A. Głowik – sala -23
3G – p. P. Marzec – sala – 105