Zastępstwa

Zastępstwa są publikowane w e-Dzienniku. Prosimy regularnie sprawdzać swój plan lekcji.