Plan lekcji


Data ostatniej modyfikacji 11.05.2017.

Nazwisko nauczyciela w planie lekcji jest wyrażone w postaci skrótu złożonego z inicjałów.
np. jest to p. Dariusz Żytnicki.
Od tej zasady są wyjątki.
p. Jerzy ZGrzywa posiada skrót ZG czyli od dwóch pierwszych liter nazwiska.

Szczegółowy spis nauczycieli, przedmiotów, których uczą i nazw-skrótów w planie lekcji znajduje się w zakładce Szkoła/Grono pedagogiczne

1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
3a
3b
3c
3d
3e
3f1a
Lekcja Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #abc gim2 matematyka JP 13 wf-2/3 ML gim2
wf-3/3 #abc gim1
j.polski KA 13  
2 8:55- 9:40 wf-3/3 #abc gim2 matematyka JP 14 wf-2/3 ML gim1 historia MC 10 historia MC 10
3 9:50-10:35 e_dla_bezp-1/2 EB 109
j.angielski-2/2 EP 208
wf-1/3 MB gim1
wf-2/3 ML gim2
zwo AM 114 chemia ZA 107 wos MC 10
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2 EG 105
j.niemiecki-2/2 AM 115
j.niemiecki-1/2 AM 115
j.angielski-2/2 EP 208
j.niemiecki-1/2 AM 115
j.angielski-2/2 EP 208
religia MG 106 fizyka MM 114
5 11:55-12:40 j.angielski-1/2 EG 105
e_dla_bezp-2/2 EB 12
religia MG 114 j.polski KA 13 j.angielski-1/2 EG 9
j.niemiecki-2/2 AM 15
matematyka JP 107
6 12:50-13:35 kultura EU 204 informatyka-1/2 AM 115
r_angielski-2/2 EP 208
przedsięb. PS 114 geografia ZI 204 biologia ZK 103
7 13:40-14:25 matematyka JP 14 j.polski KA 13   przedsięb. PS 115 wf-1/3 MB gim1
8 14:30-15:15 r_angielski-1/2 EG 9
informatyka-2/2 AM 115
j.polski KA 13     wf-1/3 MB gim1
plan lekcji obowiązuje od 0000-00-00
wygenerowano za pomocą
Plan Lekcji Optivum
0
0
0
6
9
10
12
13
14
15
16
17
103
105
106
107
108
109
114
115
201
203
204
206
207
208
23
0