Rada Rodziców

Rada Rodziców zajmuje się potrzebami uczniów i szkoły.
W jej skład wchodzi 17 członków.

Regulamin Rady Rodziców

Kontakt
Dyżur jednego członka Rady Rodziców w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 11:00 – 12:00 w kantorku na pierwszym piętrze sala nr 110 (dawny radiowęzeł)

Prezydium Rady Rodziców II LO w roku szkolnym 2016/2017

Imię i nazwisko Funkcja klasa
Anna Róziewicz przewodnicząca 3C
Agnieszka Maksym zastępca 3C
Anna Sulima sekretarz 3F
Włodzimierz Jarosiewicz skarbnik 1B
Anna Marecka członek 3A
Marcin Wieteska członek 2E

Komisja rewizyjna:

Imię i nazwisko Funkcja klasa
Alina Żyra przewodniczący 2F
Kinga Arak członek 1A
Elżbieta Kordys członek 3D

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Imię i nazwisko klasa