9 Rajd Konopei

23 września 2015 r. odbył się kolejny rajd dla klas drugich. Oto fotorelacja z tego rajdu.

DSC04542.JPGDSC04548.JPGDSC04551.JPGDSC04559.JPGDSC04564.JPGDSC04567.JPGDSC04572.JPGDSC04577.JPGDSC04581.JPGDSC04598.JPGDSC04601.JPGDSC04602.JPGDSC04603.JPGDSC04605.JPGDSC04606.JPGDSC04609.JPGDSC04612.JPGDSC04616.JPGDSC04619.JPGDSC04628.JPGDSC04636.JPGDSC04637.JPGDSC04641.JPGDSC04579.JPG

Foto. P.Stodulski

Zdobywcy I miejsca w konkursie 9 Rajdu Konopei – klasa 2d.

konop

autorka rysunku: Edyta Gierach.

SONY DSC

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Procedury maturalne 2016

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, w tym przede wszystkim dotyczących:
  1. przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)
  2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE o harmonogramie);
  3. warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)
  4. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)
  5. opłat za egzamin maturalny (sekcja 20.); należy zwrócić uwagę rodziców na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym
  6. przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)
  7. możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).
 2. Do 30 września 2015 r. rodzice uczniów powinni zostać zapoznani z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 3. Rodzice uczniów powinni zostać poinformowani o tym, gdzie można znaleźć stosowne formularze (np. na stronie internetowej CKE i OKE, stronie internetowej szkoły).

Procedury maturalne 2016

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych uczniów i studentów w 2015 roku

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, że realizuje  w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Od dnia 1 września 2015 roku do dnia 10 października 2015 roku przyjmowane są wnioski w ramach Moduł II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288. Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).

Informacje o pilotażowym programie „Aktywny samorząd” dostępne są również na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Wpis przeniesiony do archiwum 15.10.2015

TURBOLANDESKUNDE

21 maja 2015r. uczennice kl. 2A:  Magda Warchoł, Julia Krawczyk, Daria Bogucka brały udział w finale  I Ogólnopolskiego Konkursu  TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO.

Opiekun: Lidia Grelak-Choraczyńska, Edyta Szczepańska-Pałka

Konkurs Literacki

Wiktoria Serafin uczennica kl. 2D została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę z Literatury dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach.

Opiekun: Sylwia Okomska-Kaca