Rekrutacja – wyniki kwalifikacji

Wyniki naboru elektronicznego zostaną udostępnione w systemie rekrutacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w piątek, 15 lipca 2016 r o godz. 16.00. Jednocześnie zostaną wywieszone listy zakwalifikowanych do klas w szkołach.

Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się na listach wywieszonych w szkołach (jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji),
ORAZ  po zalogowaniu się w systemie na konto kandydata,

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły aby potwierdzić chęć uczęszczania do II LO od roku szkolnego 2016/17, muszą w naszej szkole złożyć:
(1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
(2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
(3) wypełniony i podpisany przez ucznia i rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego/ych kwestionariusz osobowy oraz podpisaną
(4) wolę uczęszczania do II LO, a także
(5) dwa zdjęcia legitymacyjne (zdjęcia należy dostarczyć do sekretariatu najpóźniej 1 września)

w terminie od 18 lipca od godz. 9.00
do 29 lipca do godz. 12.00

Po tym terminie kandydat zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych i nie zostanie przyjęty do żadnej ze szkół.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz woli uczęszczania do szkoły można pobrać ze strony internetowej II LO oraz sekretariatu.

Wpis przeniesiony do archiwum 30.07.2016

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe dla klas I i II:
26.08.2016 – matematyka – s.114 godz. 8.00
29.08.2016 – j.polski, j.francuski, geografia -s.114 godz. 8.00
Egzamin klasyfikacyjny z j.niemieckiego odbędzie się
29.08.2016 w sali 114 o godz.8.00

Wyniki matur 2016

Odbiór wyników matur w szkole
u wychowawców w dniu 5.07.2016
o godz.12.00.

Na stronie szkoły w górnym pasku menu znajduje się formularz do wypełnienia przez tegorocznych absolwentów.

abs
Bardzo prosimy o jej wypełnienie po dostaniu się na studia.
Jest to nam potrzebne do badania losów absolwentów.

 

Dni Filozoficzne

02.06.2016 w amfiteatrze im. prof. Leszka Kołakowskiego odbyła się VIII edycja Dni Filozoficznych organizowanych przez Resursę Obywatelską w Radomiu. Z tej okazji Koło Teatralne z naszego liceum wystawiło przedstawienie na podstawie „Pamiętników Adama i Ewy” Marka Twaina. Czytaj dalej