O chórze

Campanella - młodzieżowy chór mieszany II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu
Powstał w październiku 1992 roku. Założycielką i dyrygentką chóru jest Maria Wrzesińska-Siczek, absolwentka Wychowania Muzycznego Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od kilku lat związana z Polsko-Niemiecką Akademią Chóralną In Terra Pax.

Chór „Campanella” początkowo składał się z uczniów II LO. Zbiegiem lat poszerzył swój skład o absolwentów tejże szkoły.

Od początku swojej działalności zespół bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych a’capella, zdobywając wysokie miejsca i wyróżnienia. Ważnym elementem działalności „Campanelli” jest organizowanie koncertów charytatywnych na rzecz chorych dzieci.

Chór współpracował z „Fundacją Otwartych Serc”.

„Campanella” bierze czynny udział w życiu kulturowym i artystycznym szkoły i miasta. Kilkakrotnie zespół koncertował na ramach Międzynarodowego festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia, miał swój wkład w oprawę muzyczną organizowanych corocznie Dni Radomia. Był zdobywcą nagrody Grand Prix w Przeglądzie Piosenki Różnorodnej – Radom 2000 i 2009, w roku 2002 przyczynił się do zdobycia przez swoją szkołę lauru Artystycznego Szkół Średnich miasta Radomia, a w roku 2009 zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży województwa mazowieckiego w Warszawie.

W repertuarze chóru znajdują się utwory wokalne i wokalno – instrumentalne kompozytorów polskich i europejskich od średniowiecza po współczesność.