Profile klas 2018/2019

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą
na terenie Gminy Miasta Radomia
vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne
oswiatawradomiu

klasa Ilość miejsc Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty uzupełniające Przedmioty punktowane
A 30 geografia, j.angielski, wos j.angielski kontynuacja 4h/6h/6h
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
historia i społeczeństwo  j.polski
matematyka
geografia
j.angielski
B 30 matematyka, fizyka, informatyka j.angielski kontynuacja 3h/3h/3h
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
historia i społeczeństwo  j.polski
matematyka
fizyka
informatyka
C 30 biologia, chemia j.angielski kontynuacja 3h/3h/3h
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
historia i społeczeństwo
zastosowania matematyki
 j.polski
matematyka
biologia
chemia
D 30 biologia, chemia j.angielski kontynuacja 3h/3h/3h
j.rosyjski od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
historia i społeczeństwo
Zastosowania matematyki
 j.polski
matematyka
biologia
chemia
E 30 historia, wos, j.polski j.angielski kontynuacja 3h/3h/3h
j.francuski od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
przyroda
propedeutyka filozofii
 j.polski
matematyka
historia
wiedza o społeczeństwie
F 30 matematyka, geografia, j.angielski j.angielski kontynuacja 4h/7h/7h
j.francuski od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
historia i społeczeństwo  j.polski
matematyka
geografia
język angielski
G 30 Informatyka, j.angielski, j.niemiecki j.angielski kontynuacja 3h/6h/6h
j.niemiecki podstaw/kontynuacja
3h/5h/5h
historia i społeczeństwo
relacyjne bazy danych
 j.polski
matematyka
informatyka
max(ang,niem)