Profile klas 2019/2020

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

Zintegrowany system zarządzania oświatą
na terenie Gminy Miasta Radomia
vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne
oswiatawradomiuProfile klas po gimnazjum

klasa Ilość miejsc Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty uzupełniające Przedmioty punktowane
AG 32 geografia, j.angielski, wos j.angielski kontynuacja 4h/6h/6h
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
historia i społeczeństwo  j.polski
matematyka
geografia
j.angielski
BG 32 matematyka, fizyka, informatyka j.angielski kontynuacja 3h/3h/3h
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
historia i społeczeństwo  j.polski
matematyka
fizyka
informatyka
CG 32 biologia, chemia j.angielski kontynuacja 3h/3h/3h
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
historia i społeczeństwo
zastosowania matematyki
 j.polski
matematyka
biologia
chemia
DG 32 biologia, chemia j.angielski kontynuacja 3h/3h/3h
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
historia i społeczeństwo
Zastosowania matematyki
 j.polski
matematyka
biologia
chemia
EG 32 historia, wos, j.polski j.angielski kontynuacja 3h/3h/3h
j.francuski od podstaw/kontynuacja 2h/2h/2h
przyroda
propedeutyka filozofii
 j.polski
matematyka
historia
wiedza o społeczeństwie

 

Profile klas po szkole podstawowej

klasa Ilość miejsc Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane
A 32 geografia,
wos,
j.angielski
j.angielski kontynuacja
5/5/4/4 

j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
geografia,
j.polski,
j.angielski,
matematyka
B 32 matematyka, fizyka, informatyka j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2
j.polski,
matematyka,
fizyka,
informatyka
C 32 biologia, chemia j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
 j.polski
matematyka
biologia
chemia
D 32 chemia,
biologia,
matematyka
j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
 j.polski
matematyka
biologia
chemia
E 32 j.polski,
historia,
wos
j.angielski kontynuacja
3/3/3/3
j.francuski od podstaw/kontynuacja
2/2/2/2 
 j.polski
matematyka
historia,
wos
F 32 informatyka,
j.angielski,
j.niemiecki
j.angielski kontynuacja
5/5/5/4
j.niemiecki od podstaw/kontynuacja
3/3/5/4 
 j.polski,
matematyka,
informatyka,
j.angielski