Stypendia sportowe

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RADOMIU
 1.  Uczeń ubiegający się o stypendium sportowe powinien:
  • Posiadać bardzo wysoką sprawność fizyczną.
  • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego.
  • Uzyskać ocenę celującą z wychowania fizycznego na koniec roku szkolnego.
  • Wziąć udział w minimum jednych zawodach sportowych na szczeblu Mistrzostw Radomia Szkół Ponadgimnazjalnych w półroczu.
  • Zająć określone miejsce w punktach 2 i 3 w wybranych przez siebie zawodach sportowych.
 2. Stypendium sportowe przyznaje się za indywidualne lub drużynowe wyniki w zawodach sportowych. Są to:
  1. Indywidualne:
   • Zajęcie od I do VIII miejsca w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim.
   • Zajęcie od I do VI miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i wyższym.
   • Zajęcie od I do IV miejsca w zawodach sportowych w Mistrzostwach Radomia Szkół Ponadgimnazjalnych.
  2. Drużynowe:
   • Zajęcie od I do VI miejsca w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim.
   • Zajęcie od I do V miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i wyższym.
   • Zajęcie od I do IV miejsca w zawodach sportowych w Mistrzostwach Radomia Szkół Ponadgimnazjalnych.
 3. Jeżeli uczeń ma wielokrotne wyżej wymienione sukcesy, można rozpatrzeć przydział wielokrotnego stypendium (max podwójnego).
 4. Stypendium przyznawane jest uczniom kolejno za najwyższe osiągnięcia sportowe, określone w pkt. 2a, 2b.
 5. Jeżeli szkoła dysponuje środkami finansowymi, to w punkcie 2a można przyznać stypendium za miejsce V i VI w Mistrzostwach Radomia Szkół Ponadgimnazjalnych.
 6. Jeżeli szkoła dysponuje środkami finansowymi, to w punkcie 2b można przyznać stypendium za miejsce V i VI w Mistrzostwach Radomia Szkół Ponadgimnazjalnych.