SKS

Plan pracy Szkolnego Koła Sportowego
II LO im M. Konopnickiej w Radomiu
2016/2017

 • Cele:
  • Wszechstronny rozwój psychomotoryczny młodzieży ukierunkowany na daną dyscyplinę sportową (nabywanie określonych nawyków ruchowych)
  • Wzmacnianie zdrowia i hartowanie organizmu poprzez aktywność ruchową
  • Zdobywanie wiedzy na temat danej dyscypliny i własnego organizmu
  • Rozwijanie zainteresowań własnych młodzieży
  • Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży
  • Propagowanie właściwych postaw społecznych wśród młodzieży poprzez aktywną współpracę w grupie
 • Zadania:
  • Przygotowanie uczniów i udział w zawodach sportowych w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży
  • Organizacja wewnątrzszkolnych zawodów sportowych w piłce nożnej halowej chłopców i piłce siatkowej dziewcząt
  • Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów
  • Udział w zawodach międzyszkolnych
  • Rozbudzanie zainteresowań sportowych młodzieży
  • Kształtowanie pożądanych cech charakteru
  • Poprawa zdrowia i hartowanie młodzieży
  • Organizacja pozalekcyjnych zajęć młodzieży
  • Likwidowanie odchyleń w rozwoju fizycznym młodzieży
  • Wykształcenie nawyku stałe uprawiania ćwiczeń fizycznych
  • Zapoznanie z niezbędnym minimum wiedzy teoretycznej (przepisów, anatomii, fizjologii i higieny).
Lp Zajęcia Dzień godzina Prowadzący
1 Piłka siatkowa dziewcząt  

Do ustalenia z grupą

A Majkusiak
2 Tańce M. Luberska
3 Fitness K. Szarpak
4 Piłka nożna chłopców  Do ustalenia z grupą J. Zgrzywa
5 Gry zespołowe /siat, kosz/ A.Wójcik
6 Gry zespołowe  Do ustalenia z grupą M. Bełczyk

 

Sprawozdanie z działalności SKS.
II LO im M. Konopnickiej w Radomiu
20015/2016
 

 Zadania i cele zajęć SKS:

– przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej.

– podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów.

– rozbudzanie zainteresowania daną dyscypliną sportu.

– wyrabianie odpowiedniej motywacji, właściwego zachowania sportowego, jak również

współdziałania zespołowego.

– organizowanie imprez i zawodów sportowych z udziałem całej młodzieży szkolnej.

– kształtowanie zdolności psychomotorycznych.

– przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych.

– wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o zdrowiu i sporcie.

– zapewnienie harmonijnego rozwoju organizmu.

 

Działalność SKS –u obejmowała następujące sekcje:

LP zajęcia dzień godzina prowadzący
1 Polonez- nauka i przygotowanie STUDNIÓWKI Do ustalenia z klasami III IX 2015/2016 Lubreska Monika
2 Piłka siatkowa dziewcząt Poniedziałek 15.20 – 16.50 Aneta Majkusiak
3 Fitness – zajęcia dla dziewcząt Poniedziałek 15.20 – 16.20 Kinga Szarpak
4 Piłka siatkowa, koszykowa chłopców Wtorek 16.10 – 17.40 Andrzej Wójcik
5 Piłka nożna Środa 16.10 – 17.10 Jerzy Zgrzywa

 

W zajęciach SKS bierze udział 65 uczniów i uczennic.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach według kalendarza SKS zajmując następujące miejsca:

 1. Tenis stołowy dziewcząt w Mistrz. Radomia Szkół Ponadgimnazjalnych – VII miejsce zspołowo
 2. Tenisa stołowy chłopców w Mistrz. Radomia Szkół  Ponadgimnazjalnych – VII  miejsce zespołowo.
 3. Piłka nożna chłopców w Mistrz. Radomia Szkół  Ponadgimnazjalnych –  V miejsce
 4. Pływanie chłopców w  Mistrz. Radomia   Szkół  Ponadgimnazjalnych – VIII miejsce
 5. Pływanie dziewcząt w  Mistrz. Radomia   Szkół  Ponadgimnazjalnych – V miejsce
 6. LA dziewcząt i chłopców
 7. V miejsce drużynowo dziewczeta
 8. b. VI miejsce drużynowo chłopcy.
 9. Indywidualnie LA:
 10. Glegoła Jarosław 2f – I miejsce na 400 m, III miejsce w sztafecie 4 x 100 m
 11. Matynia Paulina 2c – II miejsce na 400m, III miejsce w sztafecie 4 x 100m
 12. Majewska Aleksandra II c – IV miejsce na 400 m, III miejsce w sztafecie 4 x 100m
 13. Hanna Wiśniewska 1b – III miejsce na 200m, III miejsce w sztafecie 4 x 100m
 14. Kowalczyk Iga 1f – III miejsce w sztafecie 4 x 100 m
 15. Kominek Piotr 1b IV miejsce na 1500 m
 16. Sobolewski Przemysław 1f – III miejsce w sztafecie 4 x 100 m
 17. Kudelski Bartłomiej 2f – III miejsce w sztafecie 4 x 100 m
 18. Muc Dawid 1a – III miejsce w sztafecie 4 x 100 m

  

 1. Piłka siatkowa dziewcząt w Mistrz. Radomia Szkół Ponadgimnazjalnych – III miejsce
 2. Plażowa piłka siatkowa w Mistrz. Radomia Szkół Ponadgimnazjalnych – IV miejsce

 

W pozostałych zawodach szkoła zaznaczyła swój udział kończąc zawody na etapie grupowym.

 1. piłka nożna dziewcząt
 2. piłka siatkowa chłopców
 3. piłka koszykowa chłopców
 4. trio-basket

Systematycznie prowadzona była:

– konserwacja i naprawa urządzeń sportowych ( naprawiono m.in. maszyny  treningowe będące na wyposażeniu siłowni, zabezpieczono bramki do piłki ręcznej , naprawiono stół do gry w tenisa stołowego ).

– wydarzenia sportowe dokumentowano na stronie  internetowej szkoły.